Späť
Cieľom projektu mojej kolegyne je zlepšenie systému na prijí­manie zamestancov do stredne veľkej firmy. Zdá sa mi, že celkom výstižne navrhla efektívne riešenie daného problému. Pomohla si aj nákresmi, čo značne spriehľadňuje jej vysvetlenie podstaty problému. Kresby sú názorné, opis ich prvkov je v angličtine. Danej problematike by teda bola schopná porozumieť väčšina ľudí ­zúčastnených na danom projekte. Práve toto je zaujímavé, že ľudia našej doby opäť častejšie premýšľajú "v obrazoch". Jeden názorný obrázok totiž nahradí veľa slov.

___________________

Tento rok sme mali podobnú úlohu, tentoraz sme však mali vytvoriť oponentúru vo forme prezentácie v anglickom jazyku. Tu je teda vo formáte pps a aj vo formáte zodpovedajúcom EN, teda odp (Open Document Presentation) .


Valid HTML 4.01Created with Emacs Updated on Sunday 7th December 2014