Softvérové inžinierstvo

Projekt:

Aktualizované:

O mne:

Ďalšie úlohy:

Hasič: Marián Ščerbák pre SWI;

8.8.2008

Krátke info o mne. Navštívte aj moju domovskú stránku mascee.info

Oponentúry (2) projektu kolegyne

Používateľské požiadavky

Prvá verzia projektu

Prepracovaná verzia projektu

Testovací scénár

Preberací protokol

Ganttova tabuľka,(*.gan)(*.png)(*.pdf)

Projekt

Tento modelový projekt bol vytvorený za účelom simulácie činností pri vytváraní Softvérového projektu.
Zaoberať sa budem hypotetickou situáciou, keď budeme potrebovať v podniku strednej veľkosti usporiadať, archivovať, vypracúvať a uchovávať v aktuálnom stave (zodpovedajúcom platnej legislatíve) dokumentáciu, ktorá bola založená v zmysle platných predpisov SR a týka sa (napríklad) Ochrany pred požiarmi. Zároveň sa budem zaoberať vykonávaním pravidelných i nepravidelných akcií, súvisiacich s danou tematikou, uchovávaním výsledkov ich vyhodnotenia a prípadných opatrení.
Budeme teda potrebovať informačný systém, ktorý dokáže nasledovné:
  • triediť a uchovávať platnú legislatívu týkajúcu sa danej oblasti
  • s jeho pomocou bude vypracovaná, resp. aktualizovaná príslušná dokumentácia
  • dokumentácia bude archivovaná, časť stačí v elektronickej forme, ale časť bude nutné po stanovenú dobu uchovávať v papierovej forme (kvôli ich potvrdzovaniu zamestnancov s odbornou spôsobilosťou, resp. školených zamestnancov). Potreba archivácie si teda bude vyžadovať veľmi dôkladnú analýzu, aby po vyriešení problému nedošlo k situácii, keď nebude k dispozícii oprávnenou osobou overená časť dokumentácie.
  • Interné uchovávanie záznamov a výsledkov uskutočnených akcií a s nimi súvisiacich prijatých opatrení,
  • Vedenie a uchovávanie, resp. upozorňovanie na nasledujúce akcie vyplývajúce z príslušnej legislatívy
  • Archivovanie ostatných dokumentov súvisiacich s tematikou

Valid HTML 4.01 Strict

Created with Emacs Updated on Sunday 7th of December 2014